מידע למתווכים

 

מדוע כדאי להיות חבר בלשכה?

לרשימת היתרונות לחץ כאן

 

הידעת?

 

• לשכת המתווכים למקרקעין בירושלים מספקת הדרכה שוטפת וימי עיון מרוכזים לכל חבריה בנושאים כגון:

- מערכת החוקים הרלוונטית

- מיסוי מקרקעין

- שיטות שיווק מתקדמות

- רישום בטאבו

- בעלויות שונות על קרקעות

– עמידר, מנהל, כנסיות וכו'.

 

• לשכת המתווכים מפעילה "בורסה" לנכסים באמצעות שיר"ן. מדי שנה נמכרים בדרך זו עשרות רבות של נכסים.

 

• לשכת המתווכים מפעילה מערכת יעילה של בוררות, הן בין מתווכים והן בינם לבין ציבור הלקוחות, ומאפשרת פתרון סכסוכים ללא בתי משפט.

 

• לשכת המתווכים דואגת לשיפור דמותו ותדמיתו של המתווך המקצועי בעיני הציבור.

 

• כתוצאה מפעולות הלשכה גדל נתח השוק של המתווכים בירושלים.

 

• הלשכה פועלת להוזלת שרותי הפרסום והשרותים המשרדיים לחבריה.

 

• הלשכה עוסקת בפיתוח מערכות מחשוב מתקדמות לשימוש המתווכים.

 

 

שירותי תיווך בלעדיים

 

כמקובל בעולם המערבי, יותר ויותר בעלי נכסים בוחרים להסמיך מתווך אחד לטפל במכירת ביתם ולייצגם באופן בלעדי.

מתווך ולקוחו רשאים להסכים ביניהם על מסירת הנכס לטיפולו הבלעדי של המתווך. החוק מכיר באפשרות זו ובלבד שתיחתם במסמך נוסף ונפרד מהזמנת שירותי התיווך המקורית. בהזמנה יש לפרט את תקופת הבלעדיות. לעניין דירה – לא תעלה תקופת הבלעדיות על 6 חודשים. בסוגי נכסים אחרים – לא תעלה התקופה על שנה אחת.

לא קבעו הצדדים את משך תקופת הבלעדיות, תסתיים הבלעדיות בתום 30 יום (לעניין הדירה) ובתום תשעה חודשים – לעניין נכס שאינו דירת מגורים.

מתווך שהסכים עם לקוחו על טיפול בנכס בבלעדיות, מחויב כלפי הלקוח לביצוע לפחות 2 פעולות שיווק עליהן יסכים עם הלקוח, מבין שורה של פעולות שיווק המפורטות בחוק. אי ביצוען עד תום השליש הראשון של תקופת הבלעדיות מפקיעה למעשה את הבלעדיות מידי המתווך ומסיימת לאלתר את תקופת הבלעדיות. מתווך שביצע בתקופת הבלעדיות את פעולות השיווק עליהן הסכים והתחייב, חזקה שהיה הגורם היעיל לגבי עסקה שנכרתה בתקופת הבלעדיות (גם שלא באמצעותו).