חוק התיווך

 

 

 

 

 

לחוק התיווך לחץ 

 

כאן 

 

 

 

 

חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו-1996

 

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – מתווכים במקרקעין

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – מתווכים במקרקעין

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

 

 

סעיף 2

איסור עיסוק ללא רשיון

Go

 

סעיף 3

רשם

 

 

סעיף 4

ועדה מייעצת

Go

 

סעיף 4א

ניגוד עניינים של חבר הוועדה המייעצת

Go

 

סעיף 5

תנאים לקבלת רשיון

Go

 

סעיף 6

הבחינה

 

 

סעיף 8

חובת הגינות וזהירות

Go

 

סעיף 9

דרישה להזמנה בכתב

Go

 

סעיף 10

גילוי ענין אישי

Go

 

סעיף 11

איסור גילוי ידיעה

Go

 

סעיף 12

איסור פעולות משפטיות

Go

 

סעיף 13

איסור העסקה

Go

 

סעיף 14

דמי תיווך

Go

 

סעיף 14א

עבירות משמעת

Go

 

סעיף 14ב

ועדת משמעת

Go

 

סעיף 14ג

סייגים למינוי של חבר ועדת משמעת

Go

 

סעיף 14ד

פסילת חבר ועדת המשמעת

Go

 

סעיף 14ה

תקופת כהונה

Go

 

סעיף 14ו

הפסקת כהונה

Go

 

סעיף 14ז

דמי תיווך

Go

 

סעיף 14ח

השעיה מכהונה

Go

 

סעיף 14ט

אי תלות

Go

 

סעיף 14י

גמול לחבר ועדת המשמעת שאינו עובד המדינה

Go

 

סעיף 14יא

תובע וחוקר ותפקידיהם

Go